Účinky tabákových cigaret si většinou neuvědomujeme nebo je podceňujeme, protože nejsou vidět. Napadají vnitřek těla. Když se člověk opije, je to vidět. Když má dítě spalničky nebo neštovice, je očividně nemocné. Kdyby kuřák tabákových cigaret změnil barvu v obličeji jako jeho plíce, které dlouhodobým kouřením úplně zčernají, určitě by bylo méně těch, kteří by byli ochotni si zapálit klasickou cigaretu a mnohem více těch, jejichž snem by se stala elektronická cigareta.
Kuřáci tabákových cigaret nevdechují pouze nikotin, ale polykají i část kouře, aniž si to někdy uvědomují. Dehet v něm obsažený způsobí po čase zažloutlý odstín rtů a zubů. A povlaky, které se během let vytvoří, mohou způsobit rakovinu. Proto je elektronická cigaretanaprosto skvělý vynález.

Chraňte své zdraví

Při kouření elektronická cigareta v žádném případě nejste ohrožování žádným kouřem.

Elektronická cigareta

Example Widget

This is an example widget to show how the Left sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets.